UAB TermodinaminiaI procesai teikia paslaugas vieningoje informacinėje atliekų ir pakuočių apskaitos sistemoje GPAIS

Siūlome paslaugas GPAIS sistemoje pradedant nuo:

Atliekų darytojo ir atliekų susidarymo vietos  registracijos, lydraščių kūrimo, ketvirčio žurnalų ir atliekų susidarymo ketvirčio suvestinių formavimo bei tvirtinimo, duomenų deklaravimo bei pirminių atliekų likučių suvedimo iki atliekų susidarymo metinių ataskaitų teikimo Aplinkos Apsaugos Agentūrai.